By Mark van Twist,Martijn van der Steen,Henk Bouwmans,Hans Bekkers

Het vak van inner auditor wordt in de standaardhandboeken doorgaans beschreven als een min of meer uitgekristalliseerde praktijk die vooral om een gedegen toepassing vraagt. Dit boek neemt de vastgelegde basisbeginselen van het auditvak weliswaar als vertrekpunt, maar laat vervolgens zien hoe de invulling ervan in het publieke domein tot spanningen en dilemmas kan leiden.
De praktijk van inner audit is weerbarstig en het werkveld waarin de inner auditor opereert is sterk in beweging. inner audit is daarom als professie ook niet scherp begrensd, maar vormt juist het label voor een dynamisch en zich sterk ontwikkelend vakgebied dat op tal van plekken nadere verkenning en verdieping verdient.
Dit boek wil de discussie over de spanningen en dilemmas van het vak van de inner auditor verder voeren en reikt handvatten aan voor refl ectie op de eigen praktijk van elke inner auditor. Het biedt een foundation voor een volgende stap van beginnende en ervaren inner auditors in het publieke domein en helpt rooster in de reflectie op hun eigen vakgebied en hun verdere professionalisering.

Prof. dr. Mark van Twist is wetenschappelijk directeur van de inner Audit & Advisory opleiding van de Erasmus institution of Accounting & insurance (ESAA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij hoogleraar bestuurskunde aan diezelfde universiteit en is hij als bestuurder en decaan verbonden aan de Nederlandse tuition voor Openbaar Bestuur in Den Haag.

Dr. Martijn van der Steen is co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse university voor Openbaar Bestuur (NSOB) en is directeur van de Denktank van de NSOB.

Mr. Henk Bouwmans MPM is zelfstandig tekstschrijver en communicatie-adviseur in en rondom het openbaar bestuur.

Drs. Hans Bekkers MPFM werkt als chef redacteur bij Binnenlands Bestuur.
Hij is gespecialiseerd in overheidsfi nanciën, arbeidsmarkt, bestuur en organisatie.

Show description

Read or Download De internal auditor in het publieke domein (Studieboeken bestuur en beleid) (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

Get Mijn dochter in Frankrijk (Dutch Edition) PDF

`Aan mijn dochter in Frankrijk, Solange de Valnay, op Domaine de Valnay, Saint-Joseph de Caune, Languedoc, laat ik het overige bedrag na. Dat used to be alles. `Aan mijn dochter in Frankijk. Met deze woorden eindigt het testomony van Richard Kirwan, tot grote verbijstering van zijn Ierse gezin. Ook het leven van zijn dochter in Frankrijk, Solange de Valnay, wordt door Kirwans laatste wil in de struggle geschopt.

Get Woorden weven: Betekenis en samenhang van woorden in PDF

Woorden weven gaat over het vergelijken van belangrijke begrippen in het Nederlands en verwante talen. Woorden als ‘duurzaamheid’, ‘echtheid’, ‘kunst’, ‘liefde’, ‘natuur’, ‘recht’, ‘trouw’, ‘vrijheid’ en ‘waarheid’, en ook woordparen zoals ‘hoog’ en ‘laag’, ‘links’ en ‘rechts’, blijken niet overal precies hetzelfde te betekenen.

Download e-book for iPad: Op straffe des doods (Dutch Edition) by Mats Olsson,Ydelet Westra

Als Harry Svensson na een mislukte date teruggaat naar zijn hotelkamer, ziet hij de deur van een tegenoverliggende kamer op een kier staan. In het mattress ligt een luid snurkende guy, een bekende artiest. Naast hem ligt een dode vrouw. Harry heeft web zijn baan bij de krant opgezegd als hij op dit verhaal stuit.

Get Naar huis (Dutch Edition) PDF

Dimas Suryo is een Indonesische journalist, een bon vivant die samen met drie collega’s door de wereld trekt, het avontuur en de vrouwen achterna. Maar na de communistische zuivering van 1965 is er één weg die niet meer voor rooster openligt: de weg naar huis. Terwijl vrienden en familie in Indonesië hun leven niet zeker zijn, belanden de vier vrienden na vele omzwervingen in Parijs.

Additional info for De internal auditor in het publieke domein (Studieboeken bestuur en beleid) (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

De internal auditor in het publieke domein (Studieboeken bestuur en beleid) (Dutch Edition) by Mark van Twist,Martijn van der Steen,Henk Bouwmans,Hans Bekkers


by Jason
4.1

Rated 4.87 of 5 – based on 50 votes