Get De rode ambassadeur (Dutch Edition) PDF

By Peter Henk Steenhuis

Coen Stork (1928) was once bij het Rivoniaproces in 1964 tegen Nelson Mandela, volgde de vuile oorlog in Argentinië, botste difficult met zijn reactionaire baas, de Nederlandse ambassadeur in Madrid toen Franco daar nog de scepter zwaaide, en maakte de val van Ceausescu in Roemenië mee. Zijn zoons speelden met de broertjes van Che Guevara.

Stork leidde het leven van een diplomaat in de brandhaarden van de wereld, maar werd geboren in de sprookjesachtige wereld van de grootindustriëlen van de Stork-fabrieken. Met zijn beroepsethiek én zijn onorthodoxe levenswandel was once hij een buitenbeentje in politiek en diplomatie. Het file dat de Roemeense veiligheidsdienst over hem aanlegde is dikker dan het telefoonboek van long island en zijn ambassade in Boekarest used to be een vrijhaven voor Roemeense dissidenten. Een persoonlijke bedankbrief van Nelson Mandela koestert hij op gepaste wijze. Met Coen Stork als hoofdpersoon brengt Peter Henk Steenhuis het grootste gedeelte van de twintigste eeuw tot leven.

Show description

Read more

Get De internal auditor in het publieke domein (Studieboeken PDF

By Mark van Twist,Martijn van der Steen,Henk Bouwmans,Hans Bekkers

Het vak van inner auditor wordt in de standaardhandboeken doorgaans beschreven als een min of meer uitgekristalliseerde praktijk die vooral om een gedegen toepassing vraagt. Dit boek neemt de vastgelegde basisbeginselen van het auditvak weliswaar als vertrekpunt, maar laat vervolgens zien hoe de invulling ervan in het publieke domein tot spanningen en dilemmas kan leiden.
De praktijk van inner audit is weerbarstig en het werkveld waarin de inner auditor opereert is sterk in beweging. inner audit is daarom als professie ook niet scherp begrensd, maar vormt juist het label voor een dynamisch en zich sterk ontwikkelend vakgebied dat op tal van plekken nadere verkenning en verdieping verdient.
Dit boek wil de discussie over de spanningen en dilemmas van het vak van de inner auditor verder voeren en reikt handvatten aan voor refl ectie op de eigen praktijk van elke inner auditor. Het biedt een foundation voor een volgende stap van beginnende en ervaren inner auditors in het publieke domein en helpt rooster in de reflectie op hun eigen vakgebied en hun verdere professionalisering.

Prof. dr. Mark van Twist is wetenschappelijk directeur van de inner Audit & Advisory opleiding van de Erasmus institution of Accounting & insurance (ESAA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij hoogleraar bestuurskunde aan diezelfde universiteit en is hij als bestuurder en decaan verbonden aan de Nederlandse tuition voor Openbaar Bestuur in Den Haag.

Dr. Martijn van der Steen is co-decaan en adjunct-directeur van de Nederlandse university voor Openbaar Bestuur (NSOB) en is directeur van de Denktank van de NSOB.

Mr. Henk Bouwmans MPM is zelfstandig tekstschrijver en communicatie-adviseur in en rondom het openbaar bestuur.

Drs. Hans Bekkers MPFM werkt als chef redacteur bij Binnenlands Bestuur.
Hij is gespecialiseerd in overheidsfi nanciën, arbeidsmarkt, bestuur en organisatie.

Show description

Read more

Blad voor de mond (Dutch Edition) by Peter de Ruiter,Pepijn Hendriks PDF

By Peter de Ruiter,Pepijn Hendriks

Blad voor de Mond – persvrijheid wereldwijd

Er gaat geen dag voorbij waarop het nieuws zelf niet in het nieuws is. Vrijheid van meningsuiting wordt beknot. Journalisten worden belemmerd in hun werk. Mediaorganisaties worden verboden. Het nieuws wordt gemanipuleerd.

Maar het nieuws komt schoksgewijs, stukje bij beetje. Het entire plaatje ontbreekt. Dat beeld wordt geschetst in Blad voor de Mond, met journalistieke verhalen, analyses, achtergronden en opinie.

In Blad voor de Mond noteren twintig veelal bekende schrijvers wat zij in de wereld zien gebeuren in landen en gebieden waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is. Waar de burger niet goed meer weet waar hij aan toe is. Waar de machthebbers hun gang kunnen gaan omdat er geen controle is. Waar een maatschappij hapert in haar ontwikkeling.

Blad voor de Mond is verschenen op three mei 2016, op de dag dat voor de 25-ste keer de Internationale Dag van de Persvrijheid is gevierd.

Met bijdragen van: ground Boon, Adriana van Dooijeweert, Fréderike Geerdink, Peter d’Hamecourt, Joan Hemels, Jan Keulen, Bert Koenders, Koert Lindijer, Michel Maas, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Peter Noorlander, Garrie van Pinxteren, Judith Spiegel, Carolien Roelants, Jan Jaap de Ruiter, Kees Schaepman, Eric Smit, Michel Spekkers, Floris van Straaten, Roeland Termote, Peter ter Velde en Gerdi Verbeet

PixelPerfect Publications
www.bladvoordemond.nu

Show description

Read more

Read e-book online Niet lullen maar poetsen (Dutch Edition) PDF

By Wim Stuyck

De kunst van zelfmanagement

- Een handboek over zelfmanagement om direct zelf mee aan de slag te gaan
- Zinvolle oefeningen en voorbeelden om je zelfdiscipline te verbeteren
- Met 'Niet lullen maar poetsen' realiseer je je plannen wel

Hoeveel sporters dromen van Olympisch goud? Hoeveel managers van een directiefunctie? Hoeveel mensen van een goede relatie, een eigen zaak of veel geld? Slechts weinigen slagen erin die dromen te verwezenlijken. En als ze dat doen, zeggen we dat ze geluk hebben gehad.

Maar met `geluk` heeft hun succes eigenlijk nooit wat te maken. demanding werken, eindeloos lang trainen, totale concentration, risico's nemen en doorzettingsvermogen blijken de winnende ingrediënten te zijn. Als je succesvol wilt zijn, zul je ervoor moeten werken. Het heeft allemaal te maken met zelfmanagement.

Om succes te hebben moet je heel goed weten wat je wilt bereiken. Je moet een doel hebben en een actieplan. Maar een doel en een actieplan zijn niets waard als dat plan niet uitgevoerd wordt. En precies over die uitvoering vind je heel weinig informatie. Niet lullen maar poetsen vult die leegte op.

Show description

Read more

Familierecht (Boom Juridische studieboeken) (Dutch Edition) - download pdf or read online

By W.M. Schrama,M.V. Antokolskaia

In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW geregeld zijn, komen aan de orde, aangevuld met het ongehuwd samenwonen. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan Europees en internationaal familierecht. Ook komt het familieprocesrecht, dat geregeld is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, aan de orde.

Familierecht, een introductie, is bedoeld als een grondige inleiding inhet personen- en familierecht voor studenten die een universitaire opleiding volgen. Naast de uiteenzetting van ieder onderwerp wordt ook aandacht besteed aan kenmerken en beginselen, belangrijke ontwikkelingen, het internationale kader en de verhouding tussende deelgebieden. Ook is er ruimte voor een kritische reflectie op het bestaande recht.

Het boek staat onder redactie van twee hoogleraren familierecht en de auteurs zijn allen werkzaam in het universitaire onderwijs op het terrein van het personen- en familierecht.

Show description

Read more

New PDF release: Little grandmother (Dutch Edition)

By Kiesha Crowther,Jennifer Ferraro,Anneke Panella-Drijver

Het is tijd voor verandering en wij zijn die verandering. Het is tijd te beseffen dat we allemaal behoren tot dezelfde stam die vele kleuren en rassen kent en dat Moeder Aarde ons verbindt. Het is tijd dat we kiezen voor liefde, bewustzijn, saamhorigheid, vertrouwen, eenheid en voor genezing van de aarde. Dat is de boodschap van Kiesha Crowther.
Kiesha, beter bekend als Little Grandmother, ontving al op jonge leeftijd telepathische boodschappen van haar voorouders. Ze is door de ouderen van de Sioux-stam op haar dertigste verkozen tot Hoeder van de Wijsheid om belangrijke informatie met de wereld te delen.
In dit boek vertelt Little Grandmother over haar jeugd, over haar ontmoetingen met dieren en de natuur, over oude wijsheden en over de kansen en mogelijkheden voor de mensheid in deze tijd. Een inspirerend verhaal over hoop, moed, liefde, wijsheid en bewustzijn.

Show description

Read more

De verrader (Dutch Edition) - download pdf or read online

By Auke Kok

De misdaden die Nederlands grootste verrader Anton van der Waals tijdens de Tweede Wereldoorlog beging zijn te talrijk op om te noemen. Hij dreef tientallen verzetsmensen in handen van de Duitsers en pleegde eigenhandig twee moorden. Als een kameleon trok hij door de kringen van het verzet en received het vertrouwen van burgermeesters en vooraanstaande politici. Hoe heeft deze mislukte elektrotechnicus en charmante fantast het zo 'ver' weten te schoppen? Na 1945 werd hij ook nog eens als contraspion gebruikt door de Engelsen en beleefde hij de wonderlijkste avonturen in Duitsland en Rusland. 'Ik heb heel veel meegemaakt, en zou het, wanneer ik alles in een boek zou lezen, niet voor waar aannemen. De werkelijkheid is soms erger en vreemder dan de grootste fantasie.' Met deze woorden sprak Van der Waals, in het Huis van Bewaring in 1946, ten slotte dan toch nog de waarheid.

Show description

Read more

Atiq Rahimi,Kiki Coumans's Die vervloekte Dostojevski (Dutch Edition) PDF

By Atiq Rahimi,Kiki Coumans

Kaboel, eind jaren negentig. Rassoel keert terug naar zijn geboorteland. Zijn vader, een overtuigd communist, stuurde hem naar Sint-Petersburg, maar daar deed Rassoel meer liefde op voor Dostojevski dan voor de ideologie van het communisme.
Sinds de Russische bezetter Afghanistan heeft verlaten, woedt er een bloedige burgeroorlog en Rassoel ziet Kaboel ten onder gaan aan wreedheid en corruptie. Hij besluit niet langer werkeloos toe te zien, maar gerechtigheid terug te brengen in de samenleving.

Show description

Read more

Get Bad Boy (Dutch Edition) PDF

By Abdelkader Benali

Bad Boy is het verhaal van Amir Salim, een schuchtere jongeman uit een volkswijk die transformeert tot een van de meest gevreesde en geroemde kickboksers aller tijden. Niets of niemand lijkt hem hierbij in de weg te staan, tot hij ten val komt wanneer hij ervan wordt beschuldigd een guy uit de reclamewereld te hebben gemolesteerd. De wereld waarin hij zijn heldenstatus heeft opgebouwd laat hem van de ene dag op de andere vallen als een baksteen. De enige die hem terzijde staat is zijn oude schoolvriend Mo, die hem nog kent als een kwetsbare, onzekere jongen.

En nu dit. Amir, de beroemde vechter, was once ingehuurd om een verloren groep reizigers terug te vinden. In Marokko, het thuisland van zijn ouders. Een strange situatie, ja. Maar misschien wel toepasselijk voor de toestand waarin hij zich sowieso bevond. Alle rotzooi waarin hij terecht used to be gekomen. web op het second dat alles in bloei leek te staan, begon het te verdorren en te stinken.

Show description

Read more

Download e-book for iPad: Held tegen wil en dank (Dutch Edition) by Jan H. Kompagnie

By Jan H. Kompagnie

Jarenlang hing zijn foto aan de muur van alle huiskamers bij de familie Kompagne: oom Henk, in politie-uniform. Oom Henk, die de
oorlog niet had overleefd. Maar waarom niet? Door welk noodlot used to be het leven van deze Haagse agent, vader van zes kinderen, plotseling
afgebroken?
Zijn neef Jan Kompagnie, een vooraanstaand archivaris en onderzoeker bij het Nationaal Archief, ging op onderzoek uit. Vele dossiers en onderzoeksreizen later used to be het beeld compleet: de dood van Henk Kompagne used to be het resultaat van een keten van gebeurtenissen, die begon met het verlenen van onderdak, voor enkele dagen maar, aan een onderduiker. En vervolgens speelde een ongeruste moeder die haar dochter wilde beschermen een tragische rol in het drama. Daarmee is de dood van Henk Kompagne een typisch verhaal uit de Tweede Wereldoorlog: hoe de verhouding tussen oorzaak en gevolg soms totaal zoek lijkt te zijn.

Show description

Read more